Pentru a vizualiza fisierele .pdf aveti nevoie de Adobe Reader
Get Adobe Reader
Abonare Dezabonare

 

 

„Prietenul meu pe drumul cunoașterii ”

Caiet de lucru pentru clasa pregătitoare
Semestrul I și Semestrul II
 

Prezentare auxiliar AICI.

Puteți răsfoi pagini din auxiliarul „Prietenul meu pe drumul cunoașterii” sem. al II-lea,

în format digital AICI.

Puteți răsfoi pagini din auxiliarul Prietenul meu pe drumul cunoașterii” în format digital AICI.

Includerea clasei pregătitoare în învățământul primar implică o perspectivă nuanțată a curriculum-ului la  acest nivel de vârstă și generează o abordare specifică, integrată. 

Pentru anul școlar 2015-2016 “Prietenul meu, pe drumul, cunoașterii”, proiectat separat pentru cele două semestre de studiu, este un auxiliar care prin sarcinile propuse în paginile sale, se bazează, în esență, pe comunicare în diferite contexte de viață, stimularea învățării prin joc, trezirea curiozității copilului, dezvoltarea încrederii în sine, în așa manieră încât să ofere o paletă largă de diferențiere a parcursului școlar, adaptat la nivelul de dezvoltare al fiecărui elev. Astfel, se asigură interdisciplinaritatea între materiile predate la clasa pregătitoare, toate acestea fiind comprimate într-un singur manual pe semestru.

Printr-o grafică modernă, adaptată vârstei și o abordare în conformitate cu programa școlară aprobată cu OMEN 3418/19.03.2013, structurat pe unități tematice, auxiliarul cuprinde sarcini specifice pentru înțelegere, exersare, analiză, reflecție, aplicare, formare de atitudini. Copiii vor fi încântați să rezolve pe baza imaginilor sarcinile de lucru gradual, mai ales că, materialele prezentate nu sunt modele fixe standardizate, ele pot suporta modificări aduse de cadrul didactic.

Totodată, autoarea a dorit să vină și în sprijinul cadrelor didactice, în spiritul înțelegerii și aplicării noii viziuni de proiectare integrată, elaborând pe lângă caietului auxiliar și Suportul Ghid Metodologic (Semestru I și II) care conține planificarea calendaristică anuală și proiecția unităților tematice pentru semestre la clasa pregătitoare.

Ex.: Primele zile din viața de școlar; Toamna, anotimpul roadelor bogate; Astăzi eu exersez... etc. Pentru susținerea unităților tematice, cadrele didactice au în sprijin suport electronic ce conține povești, cântece și poezii pentru fiecare unitate tematică în parte.

Manualul se află pe piață începând cu anul școlar 2013-2014, județul Prahova fiind județ pilot. În urma solicitărilor cadrelor didactice și a opțiunii părinților proiectul a fost extins la nivel național.

Prețul de achiziție a auxiliarului este de 25 lei/semestru.

Pentru comenzi mai mari de 5 bucați se aplica un discount de 20%.

GRATUIT - Cadrele didactice vor primi suportul Ghid Metodologic (planificare semestrială,  proiecția unităților tematice) și Suport Electronic ce conține materiale auxiliare (povești, cântece și pozii). 

Puteți vizualiza câteva selecții din auxiluarul „Prietenul meu pe drumul cunoașterii'' AICI, AICI, AICI.

 

INFORMAÅ¢II ȘI COMENZI - Sediul redacției: Ploiești, Prahova, str. Erou Călin Cătălin nr. 5

tel.: 0244 511244, 0746 216104, 0244 595348, 0344 401284.

Pentru comenzi vă recomandăm să utilizați tabelul anexat AICI care poate fi trimis la nr. de fax: 0244/519466.